www.marcalles.comFotografia de la terra i la natura

català - castellano - english

Cerca per etiquetes


       

Tema Flora

L'ocell atrapat

Els colors de un nou començament

Detall d'hibisc

espirantes spiralis

Serapias lingua

Serapias nurrica

Serapias Cordigera

Blanca balearica

Bombi

Ophrys tenthredinifera

Ophrys vernixia decolorada

Ophrys fusca

Ophrys fusca

Barlia robertiana (detall)

Barlia robertiana

Barlia robertiana

Barlia robertiana

Crocus cambessedesi

Crocus cambessedesi

epipactis microphilia

Apifera albina

Amb companyia

Lingua

Tres llengues

Serapias Lingua(Galls)

Limodorum abortivum

Orchis italica

Cephalantera damasonium

Serapia Cordigera

Ophrys balearica

Paeonia cambessedesii

Serapias lingua

Serapias lingua

Orchis conica

Ophrys tenthredinifera

Ophrys bombyliflora

Ophrys balearica

Paeonia cambessedesii

Didalera blanca (Digitalis dubia)

Didalera (Digitalis dubia)

Orquidea de tardor (Spiranthes spiralis)


NOTA: Totes les imatges que apareixen en aquesta web són propietat de Marc Alls Marqus. No es permet la exposició, impressió o reproducció total o parcial si no és amb l'autorització expressa de l'autor. Si estàs interessat en alguna fotografia,  contacta amb mí.

(c) Marc Alls Marqus 2011. Tots els drets reservats.

Disseny by Black Agrown